První vilāsa verše 5 – 27

Text 5 tatra lekhya-pratijñā (Obsah této knihy) ādau sa-kāraṇam lekhyaṁ śrī-gurvāśrayaṇaṁ tataḥ guruḥ śiṣyaḥ parīkṣādir bhagavān manavo ’sya ca mantrādhikārī siddhy-ādi śodhanaṁ mantra-saṁskriyā Následuje obsah celého díla od první až po dvacátou vilásu. První vilāsa pokrývá následující témata – nutnost přijetí útočiště u nohou duchovního mistra, charakteristiky  pravého duchovního mistra, znaky pravého žáka, vzájemné testování… Read More

Loutkové divadlo

Už když probíhaly volby do sněmovny, tak jsem měl nutkání něco napsat, ale nakonec jsem tomu odolal. Dnes po zhlédnutí jedné volební reklamní kampaně už bohužel neodolám. Smyslem tohoto článku není přesvědčit čtenáře o tom, zda mají volit či ne, i když to z toho možná občas dýchne, ale spíše se zamyslet, jak to celé funguje… Read More

Čas velké bitvy – zamyšlení

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale śrīmate bhakti vikāsa svāmin iti nāmine nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe nirviśeṣa-śūnyavādy-pāścātya-deśa-tāriṇe Drahý Šrílo Prabhupádo, po roce opět přichází čas velké bitvy. Všechna sláva Vám, drahý Šrílo Prabhupádo! Říkají o nás, že jsme elitními vojáky. Snažíme se skoro každý den… Read More

Jak najít partnera na celý život

  Naše společnost se neustále potýká s rozpadem manželství nebo jejich špatným fungováním. Důvody mohou být různé, a účelem tohoto článku není oslovit všechny možné rodinné problémy, které čtenáře napadnou, ale spíše poukázat na způsob, jakým se dá spousta vztahů zlepšit a zachránit. Tradiční védský způsob, jakým se hledali partneři, je docela složitý a z moderního pohledu,… Read More

Chceme mít kluka

Syn byl vždy žádoucí, a to z mnoha důvodů. V dobách velkých vládců a králů byl syn zárukou pokračování rodu. Ve védské společnosti (hlavně karma-kánda) byl syn potřeba, aby mohl nabízet obětiny (pindu), a tak si jeho předci mohli užívat na nebeských planetách. V rodině bráhmanů, jak jsem třeba viděl v chrámu Tóta-gópínátha v Džagannáth Purí, bude syn pokračovat v tradici… Read More

Zpívání svatého jména

Zpívání svatého jména je základním kamenem našich duchovních životů. Bez tohoto kamene by celý náš dům duchovního života nemohl stát. Šríla Prabhupáda píše: Je zde výslovně řečeno: nāma-saṅkīrtanāc ca — člověk má zpívat svatá jména Pána, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare; buď sám, nebo s ostatními. Pán… Read More

Svatební příběh

Tento příběh jsem slyšel na přednášce od Jeho Svatosti Bhakti Vidya Púrny Mahárádže. Je to příběh z Mahábháraty, který není příliš známý, a proto bych ho chtěl písemně převyprávět. Jelikož těch lekcí od Mahárádže poslouchám spousty, tak už nevím, kde to bylo. Ani Mahárádž si na některá jména nevzpomněl, a tudíž je neznám ani já. Ale… Read More

Bridge preaching

Bridge preaching Hlavním cílem  hnutí Hare Krišna je kazatelská činnost, která se postupně rozvíjí, a oddaní se ji snaží stále vylepšovat. Kazatelské aktivity, jako je rozdávání knih, harinám, Ratha yátrá,Pada yátrá a různé jiné kazatelské programy, jsou standardní kazatelské činnosti našeho hnutí. Takovéto kázání je čistá prezentace vědomí Krišny a kultury, která je s ním spojená…. Read More

Život na venkově

Venkov se vylidňuje Moderní uspěchaná doba je zaměřena na jeden cíl, a to je dostatečně si užít života. Česká republika se potýká s problémem tzv. „vylidňování vesnic“, kdy se schopní mladí lidé stěhují do měst či jejich těsné blízkosti za „lepší prací“. Spousta odborníků si láme hlavu nad tím, proč tomu tak je, a hlavně, jak… Read More

Samskáry

  Samskáry Samskáry pocházejí z knihy Sad-kriyá-sára-dípiká od Ghópála Bhatty Gósvámího. Začínají viváhou(svatbou), garbhádanou(početím) atd. Jsou míněné k očištění našeho ega, mysli a inteligence. Pomocí těchto činností můžeme v budoucnosti pomoci našim dětem lépe překonávat anarthy. Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákur uznal tuto knihu jako autorizovaný manuál pro jagni a samskáry pro vaišnavskou komunitu, stejně jako uznal Hari-bhakti-vilásu jako autorizovanou… Read More