První vilāsa verše 5 – 27

Text 5 tatra lekhya-pratijñā (Obsah této knihy) ādau sa-kāraṇam lekhyaṁ śrī-gurvāśrayaṇaṁ tataḥ guruḥ śiṣyaḥ parīkṣādir bhagavān manavo ’sya ca mantrādhikārī siddhy-ādi śodhanaṁ mantra-saṁskriyā Následuje obsah celého díla od první až po dvacátou vilásu. První vilāsa pokrývá následující témata – nutnost přijetí útočiště u nohou duchovního mistra, charakteristiky  pravého duchovního mistra, znaky pravého žáka, vzájemné testování… Read More