Chceme mít kluka

Syn byl vždy žádoucí, a to z mnoha důvodů. V dobách velkých vládců a králů byl syn zárukou pokračování rodu. Ve védské společnosti (hlavně karma-kánda) byl syn potřeba, aby mohl nabízet obětiny (pindu), a tak si jeho předci mohli užívat na nebeských planetách. V rodině bráhmanů, jak jsem třeba viděl v chrámu Tóta-gópínátha v Džagannáth Purí, bude syn pokračovat v tradici uctívání Božstev. A zde na Západě je potřeba syn, protože když budete mít doma dvě nebo tři holky, tak se asi zblázníte.

Védský systém není zase tak složitý, ale je propracovaný do velkých detailů, které mohou být odrazující nebo obtížně praktikovatelné, a to hlavně v případě, kdy má pár problémy s početím. Pokud jsou oddaní mladí, zdraví a nebrali dlouhá léta léky proti otěhotnění, není s tím většinou problém.

Hlavní faktor, který ovlivňuje pohlaví dítěte, je množství a kvalita śukri neboli semene. To je nejhlavnější faktor určení pohlaví dítěte. Śukra se posiluje dietami, brahmačarjou, medicínou atd.

Manu smriti 3.49 uvádí:

Chlapec se narodí, když je větší množství mužské sekrece, a dívka se narodí, když převažuje ženská sekrece. Pokud je obojí stejné, narodí se hermafrodit, nebo dívka a chlapec jako dvojčata. Pokud jsou obojí slabé nebo v nedostatečné kvantitě, potom se početí nepodaří.

Dále se uvádí v Brihaspati smriti:

Když je větší ženská sekrece, narodí se dívka, když je větší mužská sekrece, narodí se chlapec. Aby se s určitostí narodil chlapec, je potřeba zvýšit mužskou sekreci neboli semeno jedením tučného jídla a vrišja jídel. Vrišja jídla jsou taková, která u muže zvyšují semeno jako například mléko, rýže, datle. Žena by měla jíst netučná jídla.

Další faktor jsou sudé a liché dny, které se počítají od začátku ženského cyklu. Sudé dny jsou lepší pro chlapce a liché dny pro dívky. Čharaka samhita uvádí:

Pro zplození chlapce by měl manžel přistoupit k ženě v sudé dny (6,8,10,12,14,16), pro dívku v liché dny (5,9,15).

Vyásadéva popsal pravděpodobnou převládající vlastnost dítěte, založenou právě na plození v sudé nebo liché dny.

Spojení během čtvrté noci se narodí syn, který předčasně zemře, páté noci se narodí průměrná dívka, šesté noci průměrný syn, sedmé noci bezdětná dívka, osmé noci syn s vlastnostmi Íšvary, deváté noci dobrá dívka, desáté noci syn s vlastnostmi Paramátmy, jedenácté noci se narodí dívka, která bude vykonávat špatné skutky, dvanácté noci se narodí syn stejný jako Purušóttama, třinácté noci se narodí prostitutka, čtrnácté noci se narodí odříkavý syn s poznáním dharmy, átmy a gjány, patnácté noci se narodí dívka, která bude mít pohodlný život, bude milována svým manželem a bude mít mnoho dětí, a šestnácté noci se narodí chlapec, který bude milovat  všechny živé bytosti a pomáhat jim.

Dalším faktorem jsou nakšatry. Nakšatra je zkráceně postavení Měsíce na nebi. Celkem jich je 27. Některé jsou vhodné jiné nikoliv.

Další faktor, kterým se ovlivňovalo pohlaví dítěte, byla jagja, která se dělá ve třetím měsíci těhotenství, doprovázená požíváním bylin, které jsou schopné ovlivnit vývoj pohlaví dítěte.  Jsou i další faktory, které mohou ovlivnit pohlaví dítěte jako zpívání manter, dodržování slibů a požehnání duchovního mistra a starších vaišnavů. Ty všechny jsou stejně důležité jako ostatní. Pokud tedy někdo touží po chlapci, je dobré vzít v potaz tyto faktory. Je dobré se také poradit s astrologem, protože ne všechny dny jsou úplně vhodné.

Nejdůležitější je však vědomí rodičů. Ať už to má být chlapec nebo dívka, je důležité, aby měli dobrý charakter a sklony k uctívání Nejvyššího Pána. A vědomí ovlivníme naší praxí sádhana bhakti se vším, co k tomu patří.  Některé z těchto informací pocházejí z knihy Garbhádana samskára, která je obrovské vodítko a pomoc pro oddané, kteří chtějí mít pěkného vaišnavu ať už chlapce, nebo dívku.

Pokud někdo z vás bude chtít poradit, jak vybrat vhodný den, jaké jsou vhodné dny na chlapce , na dívku a další detaily, můžete se na mě obrátit. Velice rád vám pomůžu.

AboutNitai Navadvipačandra dás

Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna