Čas velké bitvy – zamyšlení

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhakti vikāsa svāmin iti nāmine

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādy-pāścātya-deśa-tāriṇe

Drahý Šrílo Prabhupádo,

po roce opět přichází čas velké bitvy. Všechna sláva Vám, drahý Šrílo Prabhupádo! Říkají o nás, že jsme elitními vojáky. Snažíme se skoro každý den bojovat pro Vaše potěšení a rozšířit slávu Pána Kršny. Ale v čem skutečně spočívá tento boj? Je to v argumentování s nevědomými lidmi ulic Republiky české? Nebo je to o tom, kdo si v našem přepravním prostředku prosadí svoji? Nebo je to snad o tom, kdo dokáže pečlivě umístit větší počet transcendentálních bomb?

Tento náš boj začíná každé ráno, před čtvrtou hodinou. Hluboce zakořeněná nevědomost nám skrze podmíněnou mysl říká: Lež, odpočiň si, nevstávej, ještě chvilku. Ale pro Vás, drahý Šrílo Prabhupádo, pro Vás vstáváme. Potom mysl lítá úplně všude. Horko těžko se snažíme nacpat do rozevláté mysli alespoň kousek mahá-mantry. Moc se to nedaří. Jazyk vibruje něco, co Hare Kršna, Hare Kršna, Kršna Kršna, Hare Hare… vzdáleně připomíná, ale když se dozvíme, co skutečně znamená zpívat mahá-mantru a jaké příznaky toto zpívání doprovázejí, rovnou vidíme, že se každé ráno děje ve skutečnosti něco jiného, než o co se snažíme.

Přesný program se většinou nedaří příliš dobře dodržovat. Tento nápad, jiný nápad. Všechno je zajímavější a důležitější než původní a dobrý plán. A když už tedy chceme následovat to, jak bude náš den vypadat, tak jeden z nás onemocní, zaspí, nebo ho umíněná mysl přesvědčí, že to bude dneska lepší dělat nějak jinak, než jsme si naplánovali.

Chabé pokusy o koncentrovaný program, ranní dohady, silné falešné ego neustále nás přesvědčující o tom, že jsme opravdu výjimeční a ostatní by nám neustále měli sloužit. To je realita každodenního boje ještě před tím, než začne skutečný boj. Někdy se potom skutečný boj na ulici stává opravdu blaženým. Každý voják může naplno projevit svoji přírodu, sklony a povahu, snažit se předat kousek toho, co jste nám, Šrílo Prabhupádo, tak milostivě zanechal. Opravdu se realizovat a prožívat blaženost, která ani nemá jasnou hmotnou příčinu. Jen vyjít na ulici a snažit se pro Vás je tak blažené, že cokoliv se dělo předtím, nebo cokoliv by mělo přijít, ztrácí svou důležitost.

Jindy vyrazíme na ulici a člověk jako by tam ani nebyl. „Existuju vůbec?“, „Proč mě ti lidi vůbec nevnímají?“ „Haló!! Pane!! Zastavte se!! Já s Vámi mluvím!!!“ a nic. Tvrdá rána do našeho tučného falešného ega. Pálivá bolest v oblasti srdce. Svíravý pocit, který nechce odejít. Hodinu za hodinou. „Ó Pane, kdy už to skončí? Kdy už si budu moci jít dát kičrí?“ A po krátké pauze znovu. Bolest a bolest. Léčebný oheň, jehož žár se nedá snášet. A přesto zůstáváme. Blaženě trpíme nezbytné očistné bolesti pro Vás, Šrílo Prabhupádo. Mysl posílá jednu myšlenku za druhou a tisíce nápadů, co lepšího můžeme dělat, ale Vaší milostí my, sankírtanoví vojáci, vidíme, že nic jiného v životě nemá smysl. Vy jste náš generál. Vy jste nám dal smysl života. Vy jste nás doslova vytáhl z hlubin drogové nevědomosti a vyzdvihl do těch nejvyšších možných míst existence duše. Sám v Bhagavad-gítě popisujete, že oddaná služba se neliší od duchovního světa. Ten jste nám přinesl a ve službě Vašim lotosovým nohám jste nás zaměstnal, aniž bychom přesně věděli, co se bude dít, uvěřili jsme Vám. Vy jste nás na oplátku nikdy nezklamal. My jsme přišli a dali jsme Vám naše životy. Chtěli jsme pro Vás zemřít, ale Vy nás učíte, jak pro Vás žít. Děkujeme, Šrílo Prabhupádo!

Jindy jdeme na ulici a nechápeme, co se děje. Kršna poodhalí svou mystickou tvář. Knihy potom doslova letí ven a člověk za člověkem si odnáší Vaše knihy, Šrílo Prabhupádo. V tyto dny jdou ven desítky a desítky knih. Lidé se smějí, září a tancují s námi Váš tanec. Jsou ještě blaženější než my. V tyto mystické okamžiky nikdo z nás nepochybuje, že Kršna existuje. Každý Ho na vlastní oči vidí! A cítí, jak je používán. A jak jsou plněna Jeho nejtajnější přání.

Zvenčí to tak možná vypadá, ale my vidíme, že vůbec nejsme elitními vojáky. Jediné, v čem jsme elitní, je velká vrstva nižších kvalit hmotné přírody, která nás pokrývá.

Drahý Šrílo Prabhupádo, schyluje se k obrovské bitvě Vaším jménem. Festival ze všech vaišnavských festivalů největší. Zároveň festival nejdelší a nejblaženější. Také je nejmystičtější a nejúžasnější. Co říci o zázračnosti tohoto válečného festivalu? Těžko vůbec chápat mystiku, kouzelnost a zázračnost Vašeho maratonu.

Drahý Šrílo Prabhupádo. Ještě, než začne Váš maraton, byl tady maraton, bitva pro potěšení Vašich žáků. Tato bitva byla tvrdá a blažená. Mně osobně ukázala jednu věc. Když jsem po týdnu stráveném na ulici v tempu 8 – 10 hodin denně přijel do Liberce, netušil jsem, co uvidím. Další den, dalších deset hodin, a moje mysl plná tamasu. Zážitek po tomto týdnu byl jasný, lidé na Zemi opravdu velice trpí. Májá jim dává opravdu zabrat a žijí ve velmi zoufalých podmínkách. Od rána do večera pracují v nelidských podmínkách zmítáni chtivými touhami ze strany na stranu. Jako šílení pobíhají městy sem a tam a jako v amoku křičí „Nemám čas!“, „Uhni!“, „Nezacláněj!“, „Kdybys raději dělal něco pořádného!“ Je to opravdu smutný pohled. Myslím, že tento soucit ani není můj. Myslím, že je to ve skutečnosti Váš soucit, drahý Šrílo Prabhupádo, který jste mě nechal prožít. Vidím, že i kdybych stál třicet hodin denně na ulici a snažil se ze všech sil, nemám ani minimální šanci. Kršna říká „Tuto Mou božskou energii je těžké překonat.“ Vidět ovšem, jak je to těžké, mi dalo jasný směr. Sám nemám šanci.

Ó drazí bratři! Bratranci! A všichni vznešení vaišnavové, prosím spojme se! Alespoň v této malinké Republice české (a možná i slovenské  ). Ponořme se naplno do letošního Maratonu Šríly Prabhupády a nechejme ho být startem spolupráce, která by potěšila Šrílu Prabhupádu a jeho žáky – naše otce – ještě více. Snaha, která nám umožní pomoci ubohým lidem kolem nás prožít alespoň kousek duchovního štěstí. Mluvím z pozice nohy, která je slepá, hluchá a tupá. Nohy, která potřebuje vedení a plán. Jasný koncept toho, jak ještě více rozšířit Kršnovu slávu v tomto státě. Vidím hodně snahy a úsilí na mnoha frontách. Vidím upřímné a vznešené bojovníky, ati-rathí, éka-rathí, mahá-rathí, generály, kteří dle své kapacity a zplnomocnění bojují v tomto nerovném boji. Vidím však také, že naše úsilí, pokud mu dáme více koordinace a kooperace, bude mnohem efektivnější. A výsledky budou ještě zářivější. Vidím, že sám nezmůžu nic. S bratry toho zmůžu víc. Vidím, že však dáti musím víc. Myslím, že se musí začít shora. Prosím pomozte nám, mí drazí oddaní. Prosím zamyslete se a prodiskutujte a proberte, jak je možné lépe a efektivněji kázat. Já jsem jen malý nikdo. Prakticky nic nevím, a tak se jen pokyny plnit snažím. Moc mi to nejde, a tak padám na zem a prosím a běduji. Pomozte nám. Dejte nám plán a strategii, jak obsadit a láskou Pána Čaitanji českou zemi zaplavit. Jezdíme stále sem a tam, ale chybí nám konkrétní plán. On tu myslím není, vůbec neexistuje. Šríla Prabhupáda ho měl, ale kdo ho pochopí? A kdo ho aplikuje? Já ho nechápu a nevidím. Jsem mladý a naivní. Ale my, brahmačárí, můžeme a rádi budeme po ulici běhat od rána do večera (tak či tak to budeme dělat). Jen nám prosím pomozte. Dejte našemu snažení a našim krokům směr a našim myslím naději. Věříme, že když bude dobrý plán, směr a strategie, který nám Šríla Prabhupáda jistě dal, budeme brzo v našem snažení spojeni a proti máji sjednoceni. Jinak se bojím, že budeme postupně ztraceni.

Myslím, že plán a strategie kázání v Česku je jeden z bodů, který by se měl diskutovat v celé české játře na mnoha úrovních, Národní radou počínaje. „Cokoliv dělá velký člověk, dělají pak i obyčejní lidé. Celý svět následuje vzor, který svým příkladem stanoví.“ Tak se jistě velmi zefektivní naše snahy, tak snad nejsem sám, kdo si to myslí.

Váš služebník Suréšvara dása

AboutNitai Navadvipačandra dás

Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna