Loutkové divadlo

Už když probíhaly volby do sněmovny, tak jsem měl nutkání něco napsat, ale nakonec jsem tomu odolal. Dnes po zhlédnutí jedné volební reklamní kampaně už bohužel neodolám. Smyslem tohoto článku není přesvědčit čtenáře o tom, zda mají volit či ne, i když to z toho možná občas dýchne, ale spíše se zamyslet, jak to celé funguje a jaké to má výsledky.

Volební právo

V České republice má volební právo občan starší osmnácti let. Každý nehledě na výši své inteligence a charakteru může tedy volit. Lidé se rozhodují pro svou politickou stranu nebo prezidentského kandidáta na základě různých faktorů. Některé z nich mohou být rozumné, jiné nikoliv. Ovšem  ti, které lidé zvolí, jsou vždy jen omezené duše.

,, V moderním věku demokracie hlasuje mnoho vládních zástupců o podobě zákonů. Každý den vydávají nový zákon. Jelikož jsou však tyto zákony pouze mentálními výmysly nezkušených podmíněných duší, nemohou lidské společnosti přinést úlevu.“ ŠB 4.20.15 význam

Jak se kdo rozhodne

Toto je velmi zajímavé. Lidé se rozhodují opravdu na základě faktorů, které občas nejsou hodné rozumného uvažování. Když to teď vztáhnu na naši vaišnavskou společnost, tak bych uvedl jeden konkrétní případ. Někteří naši členové se v parlamentních volbách rozhodli volit stranu Pirátů. Ano, zdá se to být strana mladých lidí, s progresivními nápady a určitou dynamikou. Avšak částí jejich programu, který se objevil na internetu, je možnost sňatků mezi páry stejného pohlaví a možnosti adopce dětí, což je v extrémně silném rozporu s učením Šríly Prabhupády. Tudíž rozhodnutí osob volit tuto stranu, protože jsou mladí a progresivní, bez zvážení jejich úplného programu, na kterém voliči nesou odpovědnost, je typický příklad špatné volby, i když je to třeba volba nejlepší z nejhoršího. Další člověk mně řekl, že je volí, protože s nimi občas je na nějaké párty a jsou to fajn lidé. Opět volba bez přemýšlení a z pouhého sentimentu.  Reklamní kampaň na prezidentského kandidáta, kterou jsem viděl, je další příklad nekompetentnosti voličů. Hudební skupina vozíčkářů THE TAP TAP vybrala pana kandidáta Drahoše, protože s nimi jako jediný slaňoval Nuselský most na invalidním vozíku a protože jako jediný má překlad své kampaně do znakové řeči. Navíc jeden ze členů skupiny THE TAP TAP by po zvolení byl jedním z jeho poradců na Hradě, což samozřejmě není žádný problém, protože ho vozík v přemýšlení nijak neomezuje a tuto funkci může zastat třeba i lépe než lidé bez vozíku. Avšak samotné vybrání kandidáta na základě výše zmíněných kritérií je dosti zarážející. No a vyjádření lidí, kteří toto video zhlédli, je ještě horší. Vybírali ze dvou kandidátů, pravděpodobně na základě politického programu a orientace, ale chtějí umožnit tomuto vozíčkáři možnost poradce prezidenta, a tudíž zvolí pana Drahoše. Takovýchto příkladů jsou bohužel desítky a stovky, a to činí volební systém hloupý a volby jsou tak z určité části volbou ze sentimentu. Což je typické pro voliče typu striyo vaiśyās tathā śūdrās a ještě horší.

Možnost změny

Často diskutovaná problematika je východní, či západní orientace. Všichni spílají Rusku a komunistické vládě, kteří společně utlačovali zdejší lid, a proto jsou navždy špatní a nepřijatelní. I když je mně to osobně docela jedno, jestli vpravo nebo vlevo,  podle této logiky je špatný i Západ. Před válkou nás nyní naši velcí přátelé v čele s Francií a Anglií darovali Němcům a ti nás tu poté s radostí okupovali a vraždili. To jsou naši současní přátelé.

Další věcí je možnost  změny. Volební právo mně přijde jako možnost, kdy vedení státu hodí občanům kost možnosti změny a hloupý občan ji s radostí použije i přesto, že se často opakuje nedodržování politických programů, které strany propagovaly ve svých kampaních. Když čtu hesla politiků na billboardech, tak je mi zároveň do smíchu i do pláče. 90% hesel nemá s realitou nic společného a hloupý volič zvolí heslo, a tím i stranu.  Já jako dospělý jedinec v Kristově věku jsem nikdy nějak výrazně od roku ´89 nezaznamenal po volbách změnu ve svém životě a jeho způsobu. Změny určitě přišly, třebaže jednou platím tolik tady a tam neplatím, a poté mi sníží platbu první a zavedou druhou. Do důchodu bych šel prvně asi v 64 letech, poté v 67 letech a teď je to v 65 letech. S tím se občas prostě musím naučit žít. Ale že by volba výrazně měnila život k lepšímu nebo horšímu, mně nepřijde.  K horšímu se v tomto světě přirozeně mění vše, protože je věk Kali. A když vezmeme v potaz karmu, kterou si přinášíme z minulého života a na základě které budeme trpět nebo si užívat, mně přijde celá volba vlastně úplně zbytečná. Jestli si myslíme, že vhozením obálky do volební urny změníme svůj osud, tak moc nerozumíme filozofii Bhagavad gíty a měli bychom s tím něco udělat. V případě, že by volba nějakým způsobem měla výrazně omezit rozvoj ISKCONu v této zemi či Evropě, tak je samozřejmě volení na místě.

Závěrem

Ať už volíte či nikoliv, budu váš přítel a nic to na tom nezmění. Jen jsem se tak trochu zamyslel nad přemýšlením osob u voleb a jejich možnosti něco změnit. Je to totiž celé jako loutkové divadlo, kde si malé hloupé děti mohou myslet, že figurky mají volnost a svobodu, ale ve skutečnosti za provázky tahají lidé. A v konečném smyslu vše vykonávají kvality hmotné přírody pod vedením Nejvyššího Politika. A tam žádný hlas nic nezmění.

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karm
āṇi sarvaśa
ahaṅk
āra-vimūḍhātmā
kart
āham iti manyate

Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za vykonavatele činností, které ve skutečnosti provádějí tři kvality hmotné přírody. BG 3.27

AboutNitai Navadvipačandra dás

Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna Hare Krišna